Header Image

Organisatie

Nieuwegein Awards is een maatschappijbreed evenement dat wij jaarlijks op non-profitbasis organiseren. Wie wij zijn?

De vrijwilligers van Nieuwegein Awards

Als Stichting Nieuwegein Awards scheppen wij de voorwaarden voor de zeer professioneel opgezette gala-avond, tijdens welke Nieuwegein haar organisaties en personen kan eren die zich hebben onderscheiden op maatschappelijk, cultureel, politiek en sportgebied. Tijdens de feestelijke en afwisselende gala-avond reiken vertegenwoordigers uit de Nieuwegeinse samenleving awards uit in verschillende categorieën aan mede-Nieuwegeiners. Al in de aanloop naar de feestavond Nieuwegein Awards is een groot aantal plaatsgenoten in meerdere of mindere mate, op velerlei gebieden betrokken bij het tot stand komen van dit evenement. Doel is dan ook de gehele Nieuwegeinse samenleving te betrekken en daardoor de sociale verbondenheid te bevorderen.

Aantrekkelijke en laagdrempelige avond

Gedurende de, in drie blokken opgesplitste gala-avond, zetten wij als organisatie een aantrekkelijk programma neer. Het publiek kan zelf de keuze maken tijdens welk(e) blok(ken) zij aanwezig wil zijn. Dit draagt bij aan de financiële en praktische laagdrempeligheid van dit bijzondere evenement.

De organisatie

Nieuwegein Awards wordt ieder jaar rond begin februari “gevierd”. In de maanden daarna evalueren wij als organisatie het evenement en ondernemen wij de eerste actie’s op weg naar de volgende editie. Vanaf september neemt de drukte toe met maandelijkse vergaderingen en veel voorwerk achter de schermen. December en januari zijn de absolute topmaanden in het organisatieproces. Naast de extra vergaderingen verzetten wij als organisatiecomité zeer veel werk. Er gaat veel vrije tijd zitten in het aan elkaar knopen van de laatste losse eindjes en het zetten van de puntjes op de i. Binnen de organisatie hebben wij ieder ons eigen specialisme en onze taken. Samen leggen wij de basis voor de realisatie van Nieuwegein Awards, dat tot één der grootste Nieuwegeinse evenementen is uitgegroeid.

Konden wij deze organisatie tijdens de eerste vier editie’s nog met zeven mensen behappen, inmiddels is die uitgegroeid tot een zo groot project dat wij ons comité hebben moeten uitgebreiden. Het organisatiecomité van Nieuwegein Awards bestaat nu uit René Hansen, Peter Suijker, Sascha van Doorn, Hennie van der Hijden, Paul Kagie, Monica Suijker, Henny van Dijk, Nynke Joustra en Olga Hansen. Kijkt u bij Organisatiecomité wie wij zijn en wat wij doen bij Nieuwegein Awards.

Het organisatiecomité in vergadering. Op de foto ontbreken Peter en Olga.
Foto: Olga Hansen

Partners en sponsoren

Nieuwegein Awards wordt gesteund door het Comité van Aanbeveling, Rabobank Utrecht e.o., de gemeente Nieuwegein, lokale maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en vele vrijwilligers en sponsoren. Deze partijen dragen in belangrijke mate bij aan dit “Nieuwegeinbrede” evenement, waardoor de vrijwilligers van Stichting Nieuwegein Awards zich gesteund weten in de realisatie ervan. Zij zijn de sponsoren/partners daar zeer erkentelijk voor.

Een stukje geschiedenis

Nieuwegein Awards is in 2011 voortgekomen uit het Sportgala Nieuwegein, dat sinds februari 1994 jaarlijks door vrijwilligers werd georganiseerd. Tijdens de feestavonden van het Sportgala werden alleen op sportgebied onderscheidingen uitgereikt. De eerste twee editie’s van Nieuwegein Awards, 2011 en 2012, leken qua opzet van de avond, erg op het Sportgala. Onze organisatiecomité-leden Sascha van Doorn, Paul Kagie en René Hansen zijn vanaf het allereerste begin, in 1993, actief geweest in de organisatie van de Sportgala’s.
Toen het Sportgala in 2010 ten onder dreigde te gaan staken enkele betrokken Nieuwegeiners de koppen bij elkaar en ontwikkelden in korte tijd het nieuwe concept Nieuwegein Awards. De meest onmiskenbare vernieuwing is de uitbreiding van categorieën waarin onderscheidingen uitgereikt worden, met name op maatschappelijk, politiek en cultureel gebied. Een andere ingrijpende verandering vond in 2013 plaats, toen bij editie drie van Nieuwegein Awards het programma in drie blokken werd verdeeld. De rol van de partners/sponsoren kreeg een prominentere vorm, waardoor voor het publiek de financiële toegankelijkheid tot Nieuwegein Awards zeer laagdrempelig werd. Vanaf dat moment was voor iedere Nieuwegeiner de mogelijkheid geschapen om bij Nieuwegein Awards aanwezig te zijn.